- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

ICF aktualizuje przepisy antydopingowe

Zarząd Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF) zatwierdził zaktualizowany światowy kodeks antydopingowy, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Nowa wersja kodeksu jest wynikiem czteroletniego procesu konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. 3 grudnia 2020 r. Zarząd ICF zatwierdził przepisy antydopingowe ICF 2021 oparte na Światowym Kodeksie Antydopingowym 2021.

Przepisy antydopingowe ICF 2021 – wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r

KODEKS WADA: Znaczące zmiany między kodeksem 2015 i 2021 – dokument WADA wyjaśniający istotną zmianę w nowej wersji Światowego Kodeksu Antydopingowego

Specyfika ICF w Przepisach antydopingowych w 2021 r. – najważniejsze zasady ICF

ICF przypomina federacjom narodowym, że muszą przestrzegać tych przepisów i włączyć je do swoich własnych przepisów, jak określono w artykule 18. Przepisów antydopingowych ICF:

18.1. Wszystkie federacje narodowe i ich członkowie przestrzegają kodeksu, międzynarodowych standardów i niniejszych przepisów antydopingowych. Wszystkie federacje narodowe i inni członkowie powinni uwzględnić w swojej polityce, zasadach i programach, postanowienia niezbędne do zapewnienia, że ​​ICF może egzekwować te przepisy antydopingowe (w tym przeprowadzanie testów) bezpośrednio w odniesieniu do sportowców (w tym sportowców na poziomie krajowym) i innych osoby podlegające ich władzy antydopingowej, jak określono we wprowadzeniu do niniejszych przepisów antydopingowych (sekcja „Zakres niniejszych przepisów antydopingowych”).

18.2. Każda federacja narodowa włączy niniejsze przepisy antydopingowe bezpośrednio lub poprzez odniesienie do swoich dokumentów regulujących, statutu i / lub przepisów jako część reguł sportowych, które są wiążące dla jej członków, tak aby federacja narodowa mogła samodzielnie je egzekwować w odniesieniu do zawodników (włączając zawodników krajowych) i innych osób podlegających jej władzy antydopingowej.

Źródło: https://www.canoeicf.com/news/icf-updates-anti-doping-code