Contact

Address: Polish Canoe Federation
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 WARSZAWA
POLAND
NIP 527-15-42-951
Phones: tel/fax +48 22 8371470
tel/fax +48 22 8374059
E-mail: President: grzegorz.kotowicz@pzkaj.pl
Office:   office@pzkaj.pl
Bank: Bank PEKAO S.A. XIII o/Warszawa
Filia w Warszawie
53124020341111000003070530
Wydrukuj