Wydrukuj

Dopuszczalna liczba osób na jednostkach pływających.

Polski Związek Kajakowy uprzejmie informuje, że ograniczenia związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną wynikają m.in. z przepisów ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878). W zakresie działalności sportowej istotna jest treść paragrafu 8 Rozporządzenia wprowadzająca wyjątki od zakazu prowadzenia działalności związanej ze sportem.
Informacje dotyczące zasad uprawiania sportu znajdują się również na stronie Ministerstwa
Sportu – https://www.gov.pl/web/sport/—pytania-i-odpowiedzi.
Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Sportu wynika, iż „W przypadku infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych – na danej jednostce będzie mogło przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna z dokumentacją konkretnej jednostki pływającej). Wciąż obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz obowiązek zakrywania nosa i ust przebywających w marinach, przystaniach, torach, wyciągach itd.
W przypadku ilości osób pływających w jednej łodzi, w tej chwili nie ma limitu osób pływających na danej jednostce, natomiast liczba osób nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej na danej jednostce pływającej.
Zniesienie ograniczeń sformułowanych w ww. przepisach oraz dokonywanie wszelkich zmian w omawianym zakresie pozostaje w wyłącznych kompetencjach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Proces decyzyjny w tym zakresie prowadzony jest w ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.”