Wydrukuj

Badanie dotyczące negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym

Na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich realizowane jest badanie dotyczące negatywnych doświadczeń pełnoletnich sportowców i sportowczyń w sporcie wyczynowym.

Badanie przeprowadza PBS sp. z o.o.

List zapraszający 

Głównym celem badania jest oszacowanie skali negatywnych doświadczeń w polskim sporcie wyczynowym. Zgromadzona wiedza, która zostanie zaprezentowana w raporcie z badania, posłuży do zaproponowania działań, które przeciwdziałać będą negatywnym zjawiskom w sporcie, także z poziomu związków sportowych.

O projekcie przeczytać można na stronach:

Badanie dla BRPO

Badanie – molestowanie w sporcie

Badanie kierowane jest do wszystkich pełnoletnich zawodników i zawodniczek uprawiających sport wyczynowy i zarejestrowanych w polskich związkach sportowych.

Aby wziąć udział w badaniu należy posłużyć się poniższym linkiem:

Badanie

Badanie przeprowadzane do 31.10.2023.

Zapewniana jest pełna anonimowość uzyskanych danych, które będą wykorzystane wyłącznie do opracowania zestawień statystycznych, z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wszystkie dodatkowe pytania związane z badaniem prosimy kierować na adres: badanie_brpo@survey.pbs.pl lub telefonicznie: 505 762 555 (infolinia projektowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14).