Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej juniorów w slalomie kajakowym na zgrupowanie, które odbędzie się w Krakowie, w terminie 21-30.1.2022 r. Zobacz

Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę podróży zagranicznych

Organizator – Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez konsorcjum Travel Consierge A. Szewczak, M. Sadoch sp.j i Time4Travel sp. z o. o.

Wykonawca zaproponował cenę za wystawienie jednego biletu 0,01 zł i upust od ceny biletu lotniczego w wysokości 5 %.

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kajakarek seniorek na zgrupowanie, które odbędzie się w Milfontes (Portugalia), w terminie 23.1–10.2.2022 r. Zobacz

Konferencje sędziowskie w grudniu 2021

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego na 2022 rok życzy wszystkim sędziom oraz sympatykom kajakarstwa wszelkiej pomyślności. Niech nadchodzący 2022 rok przyniesie Wam pomyślność, zadowolenie z podjętych wyzwań oraz energie do realizacji nowych i trafnych pomysłów.

W ostatnim miesiącu 2021 roku odbyły się dwie konferencje sędziowskie, obie zorganizowane zostały w ośrodku na Kolnej w Krakowie.

3-5 grudnia odbyła się kursokonferencja sędziów kajakarstwa slalomowego, extreme i zjazdu gdzie głównymi prelegentami byli Jadwiga i Józef Nieć. Podczas konferencji omawiane były kwestie regulaminowe ze szczególnym naciskiem na przypomnienie warunków nadawania poszczególnych klas sędziowskich. Omówione zostały sprawozdania Sędziów Głównych Regat Centralnych.

4 grudnia Wiceprezes ds. slalomu Bogusław Popiela w swoim wystąpieniu przekazał informacje dot. funkcjonowania i planach PZKaj. w oparciu o slalom kajakowy. Na sobotę zaplanowane były również Mikołajkowe Zawody w Slalomie Równoległym. Uczestnicy kursokonferencji sędziowali na stanowiskach na torze kajakowym i oceniali przejazdy zawodników na bramkach a następnie dokonali analizy pracy oraz materiału nagranego podczas zawodów. Przy tej okazji Jadwiga Nieć – przedstawicielka KS PZKaj. ds. slalomu przypomniała o obiegu dokumentacji podczas zawodów.

Trener Główny Slalomu Jakub Chojnowski zaprezentował wyniki, podsumował sezon 2021 oraz omówił koncepcję organizacyjno-szkoleniową slalomu na lata 2022-2024 a na zakończenie wystąpiła Jolanta Rzepka – Przewodnicząca KS PZKaj., która przekazała informacje o pracy KS PZKaj.

Kursokonferencja zakończyła się w niedziele omówieniem projektu kalendarza imprez kajakowych i międzynarodowych przez członka Zarządu PZKaj. Józefa Niecia.

17-19 grudnia odbyła się konferencja sędziowska głównie sędziów kajakarstwa klasycznego i maratonu.

17 grudnia gościem specjalnym był Prezes KKK Kraków Zbigniew Miązek, który zaprezentował koncepcję budowy toru regatowego dla kajakarstwa klasycznego na Kolnej w Krakowie. Po wystąpieniu Prezesa, Jolanta Rzepka przypomniała co działo się w ostatnich miesiącach w PZKaj. Zaprezentowane zostały wszystkie komisje działające w PZKaj. oraz nowy Zarząd PZKaj. Przewodnicząca omówiła dostępną dla wszystkich na stronie www.pzkaj.pl historię sędziowań, sposób jej tworzenia oraz przypomniała o konieczności sprawozdawczości z regat.

18 grudnia był dniem, w którym sędziowie specjalności kajakarstwo klasyczne i maraton mogli zapoznać się z tajnikami sędziowania slalomu kajakowego. Po krótkim wstępie i omówieniu przez Jadwigę i Józefa Nieć charakterystyki slalomu, uczestnicy konferencji mogli na żywo sędziować przejazdy najlepszych zawodników Kadry Narodowej, którzy w tym samym czasie odbywali treningi na Kolnej. Po części praktycznej nastąpiło podsumowanie oraz dyskusja.

Panel poobiedni był przeznaczony na pracę w grupach. Tematem przewodnim było utworzenie dokumentu pomagającego Przewodniczącym Okręgowych Kolegiów Sędziów przeprowadzić przed sezonem obowiązkowe doszkolenie dla sędziów z okręgu. Wyniki pracy będą już niebawem dostępne w dziale edukacja. Po zakończeniu prac Róża Banasik-Zarańska zaprezentowała zmiany w regulaminie ICF otwierając tym samym konsultacje dotyczące zmiany przepisów obowiązujących w kraju.

Ostatniego dnia zaprezentowane zostały sprawozdania Sędziów Głównych z regat centralnych. Obecni Sędziowie Główni szczegółowo omówili sytuacje problematyczne, jakie miały miejsce podczas regat oraz zaprezentowali metodykę rozwiązywania trudnych spraw jakie ich spotkały na zawodach. Kolejno Andrzej Mielnik przedstawił sprawozdanie z Mistrzostw Polski w Maratonie i wraz z Markiem Stannym zaprezentowali zagadnienie sędziowania maratonu.

Ostatnim elementem konferencji było przedstawienie sprawozdań z regat międzynarodowych. Róża Banasik-Zarańska opowiedziała o Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio 2020. Wraz z Jolantą Rzepka krótko omówiły imprezy, których uczestniczyły. Po podsumowaniu nastąpiło zakończenie konferencji.

Kolegium Sędziów PZKaj. serdecznie dziękuje uczestnikom obu konferencji za przybycie i czynny udział. Wszystkich sędziów zachęcamy do śledzenia strony www.pzkaj.pl

Kurs na trenera II klasy z kajakarstwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie trenera klasy II z kajakarstwa. Kurs będzie realizowany przez firmę Sport Kurs, a moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie oraz mgr Robert Włodarczyk trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie. Proponowany harmonogram kursu zamieszczono poniżej.

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 150 godzin zajęć dydaktycznych. Podstawą uzyskania dyplomu trenera będzie obrona pracy dyplomowej i pozytywna ocena z egzaminu.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Posiadanie stopnia instruktora sportu o specjalności kajakarstwo
 • Posiadanie roku doświadczenia w pracy trenerskiej
 • Wykazanie się osiągnięciami trenerskimi potwierdzonymi przez OZKaj
 • Kandydat na kurs powinien również posiadać umiejętność pływania oraz umiejętność wiosłowania w kajaku sportowym opanowaną w stopniu podstawowym
 • Przesłanie zgłoszenia i opłacenie opłaty rekrutacyjnej – 400 złzgłoszenia przyjmujemy do 01.2022 r.

Warunki ukończenia kursu:

 • Obecność na zajęciach (70%)
 • Pozytywna ocena z praktyki trenerskiej
 • Ukończona i obroniona praca dyplomowa
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego składanego przed komisją
 • Dokonanie pełnej odpłatności za kurs – łącznie 2000 zł (400 zł opłaty rekrutacyjnej i 1600 zł opłaty za kurs).

Harmonogram zajęć:

* kurs będzie składać się z 5 zjazdów, z tego 3 w formie online, oraz 2 stacjonarnie (miejsce nie zostało jeszcze ustalone).

 1.  12-13 luty 2022, zajęcia online

Pozostałe do ustalenia względem prowadzących i osób biorących udział w szkoleniu.

Ostatni zjazd będzie kończyć się egzaminem.

Zajęcia będą realizowane w soboty od 8:00 do 19:15 z przerwą na obiad oraz w niedziele od 8:00 do 15:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Wszelkich pytań odnośnie kursu udziela Mateusz Rynkiewicz tel. 796-143-683.

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kajakarek U23 na zgrupowanie, które odbędzie się w Zakopanem, w terminie 20.1–3.2.2022 r. Zobacz

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej juniorów kanadyjkarek i kanadyjkarzy na zgrupowanie, które odbędzie się w Zakopanem, w terminie 17–30.1.2022 r. Zobacz

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej kajakarzy juniorów na zgrupowanie, które odbędzie się w Zakopanem, w terminie 17–31.1.2022 r. Zobacz

Przetarg na dostawę produktów aptecznych / odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę produktów aptecznych / odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 18 stycznia 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na dostawę produktów odżywek

Przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, Polski Związek Kajakowy ogłasza pisemny przetarg na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).

Termin składania ofert: 18 stycznia 2022 r. godz. 14:00
Miejsce: siedziba biura PZKaj.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się bez udziału publiczności.

Przetarg na dostawę strojów sportowych

Podsumowanie sezonu Bartosza Czauderny

To był bardzo trudny sezon, ale dobry, tak zaczyna naszą rozmowę freestyle’owiec Bartosz Czauderna.

Generalnie jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Cieszę się, że udało się dobrze przygotować do Mistrzostw Europy i wystartować po długiej przerwie w zawodach takiej rangi. Pomimo wydłużonego ciężkiego okresu przygotowań, ciężko było bez startów testowych na różnych imprezach. Wiele zawodów wciąż się nie odbywało. Dobrze było znowu startować i widać było pracę i wysiłek włożony na treningach. Do tych zawodów udało mi się osiągnąć chyba najwyższy poziom techniczny w mojej karierze – opowiadał Bartosz.

Paryż okazał się jednak niesamowicie trudnym miejscem startowym. Tamtejszy odwój zweryfikował praktycznie nie tylko czołówkę, ale i wszystkich zawodników. Było to widać i na treningach, i na zawodach, gdzie faworyci potrafili odpaść w pierwszej rundzie.

Nasz freestyle’owiec mówił, że było to bardzo duże wyzwanie, dlatego, że odwój miał styl, który praktycznie całkowicie odbiegał od tego, w jakim on trenuje normalnie, czyli jak mówił Bartosz – musiałem tak jakby prawie wszystkich trików nauczyć się od nowa w nowym stylu. To było niesamowite wyzwanie, mieliśmy na to niewiele czasu, bo tylko ponad miesiąc. Na szczęście byliśmy na miejscu i mogliśmy przygotowywać się do zawodów. Praktycznie do dnia startu wciąż nie miałem solidnych, regularnych przejazdów, choć oczywiście miałem plan przejazdu, to nie miałem czystego przejazdu startowego tak żebym mógł powiedzieć, że byłem w stanie zrobić cały przejazd w 100% zgodnie z założeniami. To się zdarzało może raz na trening, co w ogóle jest abstrakcyjne. Była to ciężka sytuacja, ale było też bardzo dużo pracy w mojej głowie, treningu mindsetu i mindfulness. Nad tym w ostatnie dni spędziłem najwięcej czasu, co pomogło mi bardzo w dni startu wszystko pozytywnie ułożyć.

Praktycznie od początku rywalizacji Bartosz prezentował bardzo równą i wysoką formę. O finał otarł się dosłownie o włos, bo zabrakło tylko 15 punktów, a jest to połowa cartwheela, czyli bardzo niewiele. Najgorsze było to, że najpierw przyznali mu figurę, która dawała wynik o ponad 100 pkt wyższy, a potem jednak zabrali mu te punkty. Wyniki w zawodach są teraz na żywo stąd mogliśmy być świadkami tych emocji.

Na pewno forma jest i mimo wszystko jest się, z czego cieszyć, że ta praca włożona podczas covidu zaowocowała i na pewno walczyliśmy na najwyższym poziomie. Dość trudne było to, że niestety ten odwój nie był dostępny wcześniej do przygotowań. Już na początku roku i pod koniec poprzedniego starałem się o przygotowania w Paryżu, niestety organizatorzy na początku nie odpowiadali w ogóle na wiadomości, potem ten odwój wciąż nie był dostępny do treningów. Praktycznie pojechaliśmy tam natychmiast jak odbyły się tam mistrzostwa Francji, a odwój został udostępniony po raz pierwszy i okazało się, jaką ma charakterystykę. Widać było tą jego trudność po przejazdach wszystkich, gdzie inni zawodnicy mieli naprawdę bardzo nierówne przejazdy. Jeden był na dobrym, wysokim poziomie, a drugi praktycznie na niecałe 200, 300 punktów, co jest niskim wynikiem, a takie przejazdy zdarzały się najlepszym, co w ogóle było ewenementem i wszyscy zawodnicy z tym walczyli. Dla mnie szczerze największym osiągnięciem jest, jaką pracę udało mi się wykonać w mojej głowie. Właśnie trening typu mindfulness i mind presence pomogły mi to osiągnąć. To przygotowanie psychologiczne, które pozwoliło mi na osiągnięcie maksymalnego skupienia, i w eliminacjach i w półfinałach przepłynąć równe przejazdy i wykonać je na bardzo podobną liczbę punktów. Minimalnie zabrakło, ale to jest tylko sport i wszystko może się wydarzyć. Już nie mogę się doczekać kolejnych mistrzostw świata w przyszłym roku i cały czas trenuję, przygotowując się pod tym kątem – powiedział Bartosz.

Październik i listopad Bartosz spędził przygotowując się już do nowego sezonu w Zambii na rzece Zambezi. Jest to jedna z legendarnych destynacji kajakarstwa górskiego i to nie bez powodu. Bystrza są ogromne, fale potężne, a widoki zapierają dech w piersiach. Przygotowania w takim miejscu pozwalają również na bardzo dobry trening kondycyjny, a ćwiczenia na tzw. big water dają poczucia siły i bardzo ważną pewność siebie na wodzie. Dni były różnie rozłożone, w zależności od grupy, jaka danego dnia wybierała się na wodę. Zazwyczaj to parę godzin na rzece i klasyczny odcinek to około 20 km. Bystrza oddzielone są sporymi odcinkami płaskiej wody, gdzie jednak nie można zbyt długo odpoczywać z uwagi na żyjące tam krokodyle. Zawsze grupa musi trzymać się płynącej wody i tak na prawdę najbezpieczniej jest pośród wielkich zambijskich bystrz.

Pewnego dnia Bartosz ze swoją grupą podjęli wyprawę i spłynęli cały odcinek (prawie 60 km) jednego dnia. O ile pierwsza część rzeki opisana wcześniej, to jest część często pływana komercyjnie przez rafting – to na drugą część rzeki zapuszczają się tylko nieliczni. Tam charakterystyka rzeki, krajobraz oraz przede wszystkim brak możliwości wydostania się z kanionu – zdecydowane podnosi trudność i ryzyko treningu. Dodatkowo pojawia się coraz więcej płaskiej wody pomiędzy bystrzami, co przy płynięciu w jeden dzień jest dużym wyzwaniem.

Zaczynaliśmy z samego rana, jak tylko otworzyli park narodowy spod stóp wodospadów Wiktorii i praktycznie bez zatrzymywania płynęliśmy w dół. Całość zajęła nam około 7 godzin. Była to jedna z najciekawszych przygód, z jakimi się mierzyłem i jedno z niesamowitych doświadczeń, wyzwanie, które człowiek rzuca tak niebezpiecznej rzece o bardzo dużej trudności i jednocześnie wymaga najwyższej wytrzymałości od uczestników takiej wyprawy – relacjonuje Bartosz

Pozostałe dni były już spokojniejsze, podzielone na mniejsze odcinki i w zależności od dnia opierające się na dystansie lub na treningu freestyle’owym, gdzie grupa kajakarzy ćwiczyła figury na różnych elementach rzeki.

Na Zambezi można znaleźć sporo fal, ale przez to, że poziom wody cały czas się zmienia, a co za tym idzie miejsce treningów również, nigdy nie jest takie samo i codziennie wymaga adaptacji i wyczucia miejsca na nowo. Taki trening jest bardzo istotny przy startach. Potem w sezonie w miejscach, które mają podobną charakterystykę lub kiedy brakuje czasu do przygotowania się do startu.

Przyszły sezon praktycznie już się zaczyna, Bartosz już za tydzień leci do Ugandy, potem na chwilę wraca i jedzie na zgrupowanie do Hiszpanii – Galicji, gdzie będzie kontynuował przygotowania wzorem zeszłego roku. Potem troszeczkę rozpływania i przygotowania kondycyjnego, gdzie treningi będą już bardziej specjalistyczne i będą obfitowały w elementy techniczne.

Mam nadzieję, że pojawi się więcej startów niż w tym roku. Wciąż czekamy na kalendarz imprez. Na pewno jednak chcę się pojawić na zawodach w Irlandii, które już zostały ogłoszone i oczywiście celem nadrzędnym są mistrzostwa świata w lipcu w Anglii, gdzie już od maja mam zamiar do nich się przygotowywać – mówi Bartosz.

To jest pierwsza połowa roku a w drugiej połowie freestyle’owców czekają puchary świata, w październiku na Good wave w Columbus. Tam będzie dla nich duże wyzwanie, dla nich, czyli dla Europejczyków – Polaków, szczególnie, dlatego, że zawody odbywają się na fali i kolejne mistrzostwa świata również odbędą się na fali, co będzie nie lada wyzwaniem. Dlatego, że tego treningu na fali brakuje. Nie mamy w kraju fal i warunków, dlatego zawodnicy chcąc się dobrze do tych zawodów przygotować muszą jeździć gdzie indziej.

Dla mnie Afryka jest miejscem, gdzie przygotowuję się od lat, więc na pewno będę tam kontynuował przygotowania. Chciałbym również polecieć do Kanady i oczywiście wystartować w tych pucharach świata, żeby jak najlepiej poznać to miejsce i spędzić kolejny rok przygotowując się pod kątem mistrzostw świata – powiedział na zakończenie Bartosz Czauderna.

BS

Foto: B. Czauderna