Zbiory Andrzeja Kobalczyka

Zdjęcia ze zbiorów Andrzeja Kobalczyka dyr. Skansenu Rzeki Pilicy.

Spała, rok 1937, Prezydent R.P. Ignacy Mościcki.
Spała, rok 1937, Prezydent R.P. Ignacy Mościcki.
Spotkanie tomaszowskich harcerzy-wodniaków, członków IV Drużyny Wodnej ZHP im. Jana Kilińskiego z Prezydentem RP Ignacym Mościckim, którzy przypłynęli kajakami do Spały (być może na doroczne Święto PW i WF). Pierwszy od lewej – Mieczysław Kaźmirowski, trzeci od prawej – Benjamin Adamski. Zdjęcie wykonane w 2 poł. lat 30. w Spale.

Zbiory Józefa Horosia

Zdjęcia ze zbiorów Józefa Horosia.

3-mecz juniorów NRD-Polska-Węgry 15-16.08.1964 Vusterwitz. Na podium od lewej: Warsza, Tomyślak, Horoś, Kin – sztafeta 4x500m.
2-mecz juniorów Polska -Węgry (miejsce nieznane) 1963 r. Józef Horoś i Stefan Jesionowski III miejsce w K-2 5km.
MP juniorów Elbląg 1964 r. Mistrzowska sztafeta 4x500m KS „Górnik” Czechowice. Na pierwszym planie od lewej – Józef Horoś.
Mistrzostwa Polski Poznań 1969 K-4 10 km. I m. Górnik Czechowice (J.Horoś, St.Jesionowski, A.Iwańczyk), II m. Zawisza Bydgoszcz, III m. Górnik Czech. (St.Kluka, Miodoński, T.Wróblewski).
POL-HUN, sierpień 1963, Olsztyn. Od lewej drugi-E.Błaszkiewicz, trzeci- H.Wojnicz, czwarty- A.Bularz, jedenasty- J.Horoś, dwunasty-E.Góra. Od prawej drugi- J.Kin, trzeci- Z.Szeszkowski.

Zbiory Leszka Ćwika

Zdjęcia ze zbiorów Leszka Ćwika.


Kajakarze „Górnika” Czechowice -Dziedzice, rok 1963, otwarcie 'Kajakowni”, w tle kopalnia „Silesia”, pierwszy od lewej: Emil Folwarczny.
Mistrzostwa Polski w 1952 roku, jez. Rusałka w Poznaniu, drużyna „Górnika” Czechowice Dziedzice.
Mistrzostwa Polski w 1949 roku, jez. Rusałka w Poznaniu, zawodniczka (nazwisko nie znane) z AZS Kraków.
Janina Mendalska (1937-1999) zawodniczka „Pirata’ Elbląg i „Sparty” Warszawa, olimpijka z Rzymu 1960 (IV m w K-2 500 z Danutą Walkowiak).

Zbiory Eugeniusza Spiralskiego

Zdjęcia ze zbiorów Eugeniusza Spiralskiego.


Mistrzostwa Polski na Malcie (rok przypuszczalnie 1962), Prezes Antoni Bazaniak odbiera raport od sędziego głównego (nazwisko do ustalenia) od lewej stoją: red. Wacław Korycki, Mieczysław Gostkowski, Stanisław Zantara, Marian Rapacki, Edward Serednicki. W tle „Zawisza” Bydgoszcz, spogląda w prawo trener Zenon Buchholz.

Uroczyste nadanie imion łodziom. Rok i miejsce oraz nazwiska nieznane (prawdopodobnie przystań w Poznaniu)