Bartosz Grabowski stypendystą IV edycji programu stypendialnego Funduszu Natalii Partyki

100.000 zł dla młodych, zdolnych sportowców. Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Stypendium w ramach funduszu to 10.000 złotych na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

 
 

Czytaj dalej„Bartosz Grabowski stypendystą IV edycji programu stypendialnego Funduszu Natalii Partyki”