- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Akademia Trenerska – szkolenie 06.10.2017

Instytut Sportu-PIB na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki, realizuje projekt edukacyjny skierowany do trenerów kadr narodowych i bezpośredniego zaplecza kadr pod nazwą Akademia Trenerska.

Limit miejsc na szkolenia jest ograniczony. Liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Zgłoszenie należy przesłać na ZAŁACZNIKU na adres: office@pzkaj.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do 30.09!

 

Koszt szkoleń pokrywa Akademia Trenerska, poza kosztem dojazdu na miejsce szkolenia.

 

06.10.2017 Warszawa – Rozwój kompetencji trenerów pracujących z utalentowanymi zawodnikami. Cel: rozwój kompetencji zmierzających do rozpoznania i reagowania na indywidualne potrzeby utalentowanych zawodników oraz rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania trzech istotnych form warsztatu trenerskiego: obserwacji, analizy i informacji zwrotnej.

 

PROGRAM