Wydrukuj

Akademia Trenerska – Rekrutacja na kurs psychologii sportu dla trenerów

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy otwiera rekrutację na dwa dwudniowe szkolenia (w sumie 28 godzin), których celem jest profesjonalizacja trenerów w obszarze wybranych, kluczowych zagadnień psychologii sportu.

 

Osoby zgłaszające się na szkolenie muszą zadeklarować swój udział w obu częściach (terminach):

  1. Psychologia sportu, część 1 – kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry. Data: 28-29.05.2018
  2. Psychologia sportu, część 2 – kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry. Data: 2-3.12.2018

Miejsce: Instytut Sportu-PIB, Warszawa, ul. Trylogii 2/16

Termin nadsyłania zgłoszeń:  14.05.2018

Grupa docelowa: kurs jest przewidziany dla trenerów kadry narodowej i zaplecza kadry (tylko 42 miejsca).

 

Jest to kilkuetapowe szkolenie oparte na pracy własnej oraz wykładach i warsztatach realizowanych w cyklu dwóch spotkań.

 

Etapy pracy szkoleniowej dla zakwalifikowanych uczestników:

  • Po 15 maja: przesłanie materiałów szkoleniowych – praca własna
  • 28-29 maja: spotkanie grupy na warsztatach stacjonarnych w IS-PIB
  • Czerwiec-listopad praca własna, refleksja
  • 3-4 grudnia: szkolenie stacjonarne w IS-PIB. Zakończenie

 

Zamierzone efekty kształcenia to: umiejętność stosowania w praktyce zasad efektywnej komunikacji, kontrolowania procesów emocjonalnych w sytuacjach startowych, zdolność rozpoznawania syndromu wypalenia oraz zdolność wyczuwania i kształtowania gotowości startowej u zawodników.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę uznanych psychologów sportu.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez panel na stronie AT: http://www.akademiatrenerska.pl/szkolenia-at

 

Wszelkie pytania należy kierować do pani Aleksandry Kauc-Żelichowskiej z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego na adres: aleksandra.kauc@akademiatrenerska.pl

 

1. Program Akademii Trenerskiej – Psychologia cz. 1

2. Program Akademii Trenerskiej – Psychologia cz. 2