Zamówienia publiczne

14.02.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego IV

Organizator informuje o wyborze oferty:

Wynajęciu samochodów do transportu sprzętu i osób

25.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do transportu sprzętu i obsługi podróży zagranicznych zawodników slalomu Polskiego Związku Kajakowego

Organizator informuje o wyborze oferty:

Wynajęciu samochodów do transportu sprzętu i osób

25.01.2019

Wybór podmiotu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych i odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Organizator przedstawia wykaz ofert uznane za najkorzystniejsze w poszczególnych pozycjach:

1. 4D IDEA, 2. Centrum Sportu, 3. CSO, 4. Fit Activ, 5. Miller, 6. PredMan,
7. Support 4 Sport, 8. Ven Natura, 9. Vita Sport

Informacja na sukcesywną dostawę produktów aptecznych zostanie ogłoszona oddzielnie.

22.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów wraz z przyczepami do transportu sprzętu i osób w trakcie podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Załącznik nr 2 sprint   

Załącznik nr 2 slalom

Organizator informuje o wyborze oferty:

Wynajęciu samochodów do transportu sprzętu i osób

18.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Organizator informuje o wyborze oferty:

Część 2 – grupa sprintu kanadyjkarzy seniorów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 63/15, cena  za 1 kilometr w kraju 2,21 zł brutto, za granicą 2,71 zł brutto.

W przetargu na część 2 wpłynęły dwie oferty.

Część 1 grupa slalomu młodzieży i juniorów

Organizator informuje o unieważnieniu przetargu w tej części.

15.01.2019 Wybór podmiotu na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego
Organizator informuje o wyborze oferty firmy CMT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 18 – cena 162.298,50 zł
14.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

część 1 – sprint kobiety
część 2 – sprint kobiety kanadyjkarki
część 3 – sprint mężczyźni

Organizator informuje o wyborze ofert:

Część 1 – Kanusport z siedzibą w Komornikach ul. Telimeny 33.

W przetargu na część 1. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 2 – Canoe – Sport Mariusz Szałkowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Kolejowa 24.

W przetargu na część 2. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 3- Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

07.01.2019

Wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego

Informacja dodatkowa do przetargu

Organizator informuje o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum – Travel Concierge A. Szewczak  M. Sadoch sp. j. z siedzibą w Warszawie i Time4travel sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.

Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

26.08.2014 Dostawa pontonów składanych wraz z silnikiem .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
Modyfikacja SIWZ z 27.08.2014
Modyfikacja SIWZ z 28.08.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
15.10.2010 Regulamin udzielania zamówień publicznych.
15.07.2010 W związku z nie złożeniem żadnej oferty na dostawę sprzętu sportowego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 166061-2010 zostaje unieważnione, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
25.06.2010 Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu sportowego do kajakarstwa klasycznego, slalomowego i do kajak polo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia