Zamówienia publiczne

10.02.2020

Organizator informuje o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum – Travel Consierge A. Szewczyk M. Sadoch sp. j. z siedzibą w Warszawie i Time4travel sp. z o. o z siedziba w Warszawie.
W przetargu wpłynęła trzy oferty w tym dwie podlegające ocenie.

04.02.2020

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg  na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego.

Przetarg stroje 

30.01.2020

Organizator informuje, że przetarg pisemny na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego został unieważniony.

27.01.2020

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego.

Przetarg bilety 

24.01.2020

Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze ofert w przetargu na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego.

Rozstrzygnięcie 

15.01.2020

Polski Związek Kajakowy informuje o wyborze ofert w przetargach na  najem samochodów do realizacji zgrupowań sportowych na potrzeby zagranicznych wyjazdów zawodników PZKaj

Rozstrzygniecie 

08.01.2020

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego.

Przetarg odżywki 

23.12.2019

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj).
Termin składania ofert 10 stycznia 2020r.

Przetarg transport slalom

Przetarg transport sprint.

Przetarg transport kanadyjkarki

Przetarg transport sprint kobiet kajakarki.

20.12.2019

Organizator informuje o unieważnieniu Przetargu na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego.

20.11.2019

Polski Związek Kajakowy – Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj)

Załącznik uzupełniający.

14.02.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego IV

Organizator informuje o wyborze oferty:

Wynajęciu samochodów do transportu sprzętu i osób

25.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do transportu sprzętu i obsługi podróży zagranicznych zawodników slalomu Polskiego Związku Kajakowego

Organizator informuje o wyborze oferty:

Wynajęciu samochodów do transportu sprzętu i osób

25.01.2019

Wybór podmiotu na sukcesywną dostawę produktów aptecznych i odżywek dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Organizator przedstawia wykaz ofert uznane za najkorzystniejsze w poszczególnych pozycjach:

1. 4D IDEA, 2. Centrum Sportu, 3. CSO, 4. Fit Activ, 5. Miller, 6. PredMan,
7. Support 4 Sport, 8. Ven Natura, 9. Vita Sport

Informacja na sukcesywną dostawę produktów aptecznych zostanie ogłoszona oddzielnie.

22.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów wraz z przyczepami do transportu sprzętu i osób w trakcie podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Załącznik nr 2 sprint   

Załącznik nr 2 slalom

Organizator informuje o wyborze oferty:

Wynajęciu samochodów do transportu sprzętu i osób

18.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

Organizator informuje o wyborze oferty:

Część 2 – grupa sprintu kanadyjkarzy seniorów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STP Romuald Saja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 63/15, cena  za 1 kilometr w kraju 2,21 zł brutto, za granicą 2,71 zł brutto.

W przetargu na część 2 wpłynęły dwie oferty.

Część 1 grupa slalomu młodzieży i juniorów

Organizator informuje o unieważnieniu przetargu w tej części.

15.01.2019 Wybór podmiotu na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kajakowego
Organizator informuje o wyborze oferty firmy CMT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 18 – cena 162.298,50 zł
14.01.2019

Wybór podmiotu na najem samochodów do obsługi podróży zagranicznych zawodników Polskiego Związku Kajakowego

część 1 – sprint kobiety
część 2 – sprint kobiety kanadyjkarki
część 3 – sprint mężczyźni

Organizator informuje o wyborze ofert:

Część 1 – Kanusport z siedzibą w Komornikach ul. Telimeny 33.

W przetargu na część 1. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 2 – Canoe – Sport Mariusz Szałkowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Kolejowa 24.

W przetargu na część 2. wpłynęła tylko jedna oferta.

Część 3- Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

07.01.2019

Wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kajakowego

Informacja dodatkowa do przetargu

Organizator informuje o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum – Travel Concierge A. Szewczak  M. Sadoch sp. j. z siedzibą w Warszawie i Time4travel sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.

Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

26.08.2014 Dostawa pontonów składanych wraz z silnikiem .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
Modyfikacja SIWZ z 27.08.2014
Modyfikacja SIWZ z 28.08.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   
15.10.2010 Regulamin udzielania zamówień publicznych.
15.07.2010 W związku z nie złożeniem żadnej oferty na dostawę sprzętu sportowego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 166061-2010 zostaje unieważnione, zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
25.06.2010 Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego sprzętu sportowego do kajakarstwa klasycznego, slalomowego i do kajak polo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia