Biuro

Dyrektor biura
Kajetan Broniewski kajetan.broniewski@pzkaj.pl tel. 22 837 40 59
Sekretariat
office@pzkaj.pl tel./fax 22 837 14 70 tel. 22 837 40 59
Pion administracyjny
1. Agata Sosińska
kierownik biura
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
agata.sosinska@pzkaj.pl 510 934 051
2. Maria Magdalena Cuevas-Koseska
federacje międzynarodowe
magda.koseska@pzkaj.pl 695 795 255
3. Ewelina Fiks
sekretariat
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ewelina.fiks@pzkaj.pl ido@pzkaj.pl 512 873 813
 Pion szkolenia
1. Wojciech Kudlik
dyrektor sportowy
wojciech.kudlik@pzkaj.pl 510 934 148
2. Jarosław Andziak
dyrektor ds. organizacji i szkolenia
jaroslaw.andziak@pzkaj.pl 695 795 256
3. Marcin Jakub Farecki
elektroniczny system zgłoszeń / powołania
marcin.farecki@pzkaj.pl 695 795 256
4. Monika Kucharska
szkolenie zagraniczne /
zgrupowania
monika.kucharska@pzkaj.pl 510 934 150
5. Agnieszka Górnicka
szkolenie krajowe / sprzęt / badania
agnieszka.gornicka@pzkaj.pl 695 795 259
6. Michał Jakobsche 
koordynator parakajakarzy / zaświadczenia
michal.jakobsche@pzkaj.pl 510 934 115
Księgowość i kadry
1. Irena Gajewska
główna księgowa
irena.gajewska@pzkaj.pl 695 795 250
2. Danuta Chmielewska
księgowa
danuta.chmielewska@pzkaj.pl 695 795 250
3. Anna Gajewska
księgowa
anna.gajewska@pzkaj.pl 510 934 146
4. Agnieszka Nowakowska
kadry
agnieszka.nowakowska@pzkaj.pl 695 795 234