Wydrukuj

KOMUNIKAT – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

11 maja 2019 r. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.

 Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 19 kwietnia br.

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział
w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Porządek obrad WZS                                    Regulamin obrad WZS 

Druk zgłoszenia na WZS                                    Zasady uczestnictwa WZS 

 

Materiały zostaną rozesłane do członków PZKaj. i opublikowane na stronie najpóźniej na 
14 dni przed WZS.