Zmiany w Regulaminie nadawania licencji sędziego PZKaj

9 października 2019 roku Zarząd PZKaj. zatwierdził zmiany w Regulaminie nadawania licencji sędziego PZKaj. umożliwiając tym samym uruchomienie Elektronicznej Platformy Sędziowskiej.

W imieniu Kolegium Sędziów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Instrukcji EPS w celu prawidłowego przejścia procesu zakładania profilu. 

Regulamin nadawania licencji sędziego.
Instrukcja EPS.

Informacja o zmianie adresów e-mail Kolegium Sędziów

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresów e-mail Kolegium Sędziów. Oficjalnym, a za razem jedynym adresem poczty elektronicznej Sekretarza Kolegium Sędziów, jest: ks@pzkaj.pl, natomiast PO Przewodniczącego Kolegium Sędziów jest dostępna pod adresem: jolanta.rzepka@pzkaj.pl.

Prosimy o zmianę adresów na Państwa elektronicznych skrzynkach.