Sędziowskie przygotowania do sezonu

W dniu 22.02.2020 r. w siedzibie związku w Warszawie obyło się zebranie Kolegium Sędziów PZKaj. W trakcie obrad przedstawiono sprawozdania z działalności, poruszono temat obsady imprez centralnych, omówiono wiele spraw bieżących. W przededniu sezonu Kolegium Sędziów intensywnie pracowało nad zmianami w regulaminach opartych m.in. na przepisach ICF oraz wnioskach z Konferencji w Zakopanem. Przyjęto koncepcję ordynacji wyborczej. Poruszono także sprawy sędziów międzynarodowych oraz doceniania zasłużonych sędziów. Nową jakością jest coraz lepsze funkcjonowanie elektronicznej platformy sędziowskiej. Prowadząca zebranie, p.o. Przewodniczącego Jolanta Rzepka, przygotowała materiały oraz stronę merytoryczną spotkania. Miłym akcentem było podziękowanie za udział zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w pokazie podczas Mistrzostw Polski na Ergometrach Kajakowych. Po zatwierdzeniu zmian zostaną one opublikowane na naszej stronie.

Zachęcamy wszystkich sędziów do bieżącego jej śledzenia.

Kurs Sędziego Smoczych Łodzi

Kolegium Sędziów PZKaj. serdecznie zaprasza na kurs sędziego specjalności Smocze Łodzie.

Planowany termin kursu: marzec-kwiecień 2020 (dokładne terminy kursu zostaną podane w późniejszym terminie).

Miejsce: Bydgoszcz, tor regatowy Brdyujście

Egzamin: 12.06.2020 roku.

Zgłoszenia przyjmowane do: 20.02.2020 r. na adres: ks@pzkaj.pl

Wymagania dla kandydatów:

  • wiek – ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia,
  • posiadanie pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zmiany w Regulaminie nadawania licencji sędziego PZKaj

9 października 2019 roku Zarząd PZKaj. zatwierdził zmiany w Regulaminie nadawania licencji sędziego PZKaj. umożliwiając tym samym uruchomienie Elektronicznej Platformy Sędziowskiej.

W imieniu Kolegium Sędziów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Instrukcji EPS w celu prawidłowego przejścia procesu zakładania profilu. 

Regulamin nadawania licencji sędziego.
Instrukcja EPS.

Informacja o zmianie adresów e-mail Kolegium Sędziów

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresów e-mail Kolegium Sędziów. Oficjalnym, a za razem jedynym adresem poczty elektronicznej Sekretarza Kolegium Sędziów, jest: ks@pzkaj.pl, natomiast PO Przewodniczącego Kolegium Sędziów jest dostępna pod adresem: jolanta.rzepka@pzkaj.pl.

Prosimy o zmianę adresów na Państwa elektronicznych skrzynkach.