Harmonogramy działań wg wymogów MSiT

Wytyczne MSiT 

1. szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
2019/004/0010/UDot/18/DSW z dnia 23.01.2019 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących 

„Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku”

dotacja              9.050.000,00 zł
środki własne     475.070,00 zł

2. szkolenie olimpijskie – umowa okołobudżetowa 
2019/0295/0018/SubB/DSW z dnia 25.07.2019 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Program dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

dotacja           1.375.000,00 zł
środki własne    64.735,00 zł

3. szkolenie centralne FRKF 
2019/0014/0018/SubB/DSW z dnia 06.02.2019 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”

dotacja             5.495.000,00 zł
środki własne    289.350,00 zł

4. szkolenie nieolimpijskie 
2019/0036/0010/UDot/18/DSW z dnia 14.03.2019 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku”

dotacja                 507.297,60 zł
środki własne
PZKaj./pozostałe    26.690,00 zł

5. szkolenie paraolimpijskie FRKF 
2019/0001/0018/SubC/DSW z dnia 25.02.2019 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 roku”

dotacja             460.400,00 zł
środki własne      9.208,00 zł

6. szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

dofinansowanie zadań ze środków: