Harmonogramy działań zgodnie z decyzjami ministerialnymi

1. szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
2020/004/0010/UDot/18/DSW z dnia 10.01.2020 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących 

„Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2020 roku”

dotacja              10.000.000,00 zł
środki własne        526.400,00 zł

2. szkolenie centralne FRKF 
2020/0002/0018/SubB/DSW z dnia 28.01.2020 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”

dotacja             6.577.490,00 zł
środki własne    333.980,00 zł

3. szkolenie nieolimpijskie
2020/0021/0010/UDot/18/DSW z dnia 12.02.2020 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2020 roku”

dotacja                 800.000,00 zł
środki własne
PZKaj./pozostałe    44.000,00 zł

4. szkolenie paraolimpijskie FRKF 
2020/0027/0018/SubC/DSW z dnia 06.04.2020 r.
Wykaz trenerów i osób współpracujących

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku”

dotacja             400.000,00 zł
środki własne    12.000,00 zł

5. szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

dofinansowanie zadań ze środków: