Harmonogramy działań wg wymogów MSiT

Wytyczne MSiT 

1. szkolenie olimpijskie – umowa budżetowa 
2019/004/0010/UDot/18/DSW z dnia 23.01.2019 r.

„Przygotowania zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku”

dotacja           9.000.000,00 zł

środki własne     473.520,00 zł

2. szkolenie centralne FRKF 
2019/0014/0018/SubB/DSW z dnia 06.02.2019 r.

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne”

dotacja           5.460.000,00 zł
środki własne    287.500,00 zł

3. szkolenie nieolimpijskie 
2019/…./0010/UDot/18/DSW z dnia ……2019 r.

„Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku”

dotacja

środki własne

4. szkolenie paraolimpijskie FRKF 
2019/0001/0018/SubC/DSW z dnia 25.02.2019 r.

„Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 roku”

dotacja             420.000,00 zł

środki własne       8.400,00 zł

5. szkolenie grupowe SMS w zakładce Szkoły Mistrzostwa Sportowego

dofinansowanie zadań ze środków: