KOMUNIKAT – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

11 maja 2019 r. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.

 Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 19 kwietnia br.

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział
w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Porządek obrad WZS                                    Regulamin obrad WZS 

Druk zgłoszenia na WZS                                    Zasady uczestnictwa WZS 

 

Materiały:

  1. Bilans 2018
  2. Raport dot. sytuacji majątkowej, finansowej i wyników działalności PZKaj. za rok 2018
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania bilansu PZKaj. za rok 2018
  4. Sprawozdania z działalności PZKaj. za rok 2018

Walne Zgromadzenia

WALNE  ZGROMADZENIA:

2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe, 11.05.2019 r, Poznań

 Protokół WZS

 Sprawozdanie z działalności za 2018

 Bilans 2018

2018

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe, 28.04.2018 r, Wałcz

Protokół WZSS

Sprawozdanie z działalności za 2017

 Bilans 2017

2017

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 12.05.2017 r, Poznań

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2016

 Bilans 2016

2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, 10.12.2016 r, Warszawa

Protokół z WZSW

Regulamin obrad

Zasady uczestnictwa WZSW

Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2016

Fotoreportaż z Walnego Zgromadzenia – 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 30.04.2016 r, Wałcz

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2015

 Bilans 2015

2015

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 06.06.2015 r, Poznań

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2014

2014

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe, 14.12.2014 r, Warszawa

Protokół WZSS

Sprawozdanie z działalności za 2013

2013

Walne Zebranie Sprawozdawcze, 07.12.2013 r, Wałcz

Protokół WZS

2012

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, 01.12.2012 r, Warszawa

Protokół z WZSW

Sprawozdanie z działalności

Uzupełnienie sprawozdania

Prezentacja kandydata

Wystąpienie Prezesa

Podsumowanie

Fotoreportaż