- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

7. edycja „Kumulacji Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej zaprasza wszystkie osoby, które mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, do udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 7. edycji programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej”.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

– potwierdzających uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych,

– zaświadczenie o niekaralności, nie starsze niż 3 miesiące licząc od dnia składania dokumentów do konkursu;

Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek.

UWAGA!

Należy zarejestrować się i zalogować jako osoba fizyczna. Przy wypełnianiu Wniosku, system zapamiętuje dane wpisane do formularza, zatem można wchodzić do systemu i wnosić zmiany, ale tylko do momentu wysłania wniosku.

Po wysłaniu formularza nie ma możliwości nanoszenia zmian i dosyłania dokumentów.

Wnioski można składać https://wnioski.fundacjalotto.pl/#/login rejestrując się, jako osoba fizyczna do 19 lipca br.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/ do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Osoba kontaktowa:
Laura Czujkowska

Koordynator

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

  1. Targowa 25, 03-728 Warszawa
    tel. (22) 618 66 77

www.fundacjalotto.pl

facebook.com/FundacjaLOTTO