Polski Związek Kajakowy

 • Borowska.jpg
 • tacen12.jpg
 • Tula_Czaplicki.jpg
 • belgrad3.jpg
 • Paszek_Iskrzycka.jpg
 • DSC_1832.jpg

Kontakt

 

Adres:

Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 WARSZAWA  

NIP 527-15-42-951

Telefony:

tel/fax +48 22 8371470
tel/fax +48 22 8374059

E-mail:

Prezes - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
biuro - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. XIII o/Warszawa
Filia w Warszawie
53124020341111000003070530

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek

    8:00 - 16:00

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Kajakowy z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji  społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025077, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.: +48 22 837 14 70;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;

 • przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;

 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 • kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  u  Administratora,  którym  jest  pani Ewelina Fiks, możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

 • dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  wykonania  usługi  lub czynności  w  związku  z  którą  zostały  przekazane  oraz  przez  okres  wynikający  z  okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora;

 • informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów  :  Minister  Sportu  i  Turystyki,  Instytut  Sportu,  Polski  Komitet  Olimpijski, Polska  Agencja  Antydopingowa,  Centralny  Ośrodek  Medycyny  Sportowej,  Krajowych Federacji  Kajakowych  z  innych  państw  organizujących  zawody,  Międzynarodowej Federacji  Kajakowej  z  siedzibą  w  Szwajcarii,  podmiotom,  którym  PZKaj.  zleca wykonywanie  części  zadań,  instytucjom  publicznym  w  zakresie  prawem  wymaganym; informujemy  przy  tym,  iż  z  uwagi  na  brak  decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzającej odpowiedni  stopień  ochrony  w  niektórych  państwach  trzecich,  w  których  siedzibę  mają krajowe federacje, przekazanie danych do wskazanych krajów może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Partnerzy

Programy kajakowe

Program edukacji kajakowej dla dzieci
www.akademiakajakowa.pl
 


 
Uwaga kluby kajakowe!
Program wsparcia dla klubów

 Najczęściej zadawane pytania

 


 

Obowiązkowy program dla stypendystów
„Selfie z Gwiazdą Sportu”

 


Rada ds. Kompetencji Sektora Sportowego

Komunikat

 

Kto nas odwiedza

Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.